Trasa rowerowa żółta – 12,5 km – Nietoperzowy szlak rowerowy

Szlak długości 12,5 km prowadzi przez Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” i jest położony na terenie Gminy Wielka Wieś, a także obrzeżach Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Teren, przez który biegnie szlak jest bardzo urozmaicony. Wędrówka tym szlakiem wiedzie przez jedną z najdłuższych i najpiękniejszych dolinek – Dolinę Będkowską, przez miejscowości Bębło, Będkowice, Jerzmanowice oraz Las Krzemionka. 

Daje możliwość zwiedzenia jednej z najciekawszych jaskiń jurajskich – Jaskini Nietoperzowej, a także podziwiania naturalnego wodospadu Szum. Nietoperzowy Szlak Rowerowy rozpoczyna się i kończy w miejscowości Będkowice, do której można dojechać z Krakowa autobusem MPK linii 210. Uwaga! Przewóz roweru jest możliwy wyłącznie za zgodą kierowcy autobusu, przy wsiadaniu na początkowym przystanku.

PRZYSTANKI EDUKACYJNE NA TRASIE NIETOPERZOWEGO SZLAKU ROWEROWEGO

1.Będkowice – Rozpoczęcie wycieczki 
Będkowice – wieś wzmiankowana w źródłach pisanych w 1329 roku, ale prapoczątki jej sięgają okresu prehistorycznego, o czym świadczą istniejące stanowiska archeologiczne. Na uwagę zasługuje Kopiec na południowym skraju wsi, który jest grobowcem dawnych właścicieli Będkowic – Bzowskich.

2.Brama Będkowska – Skalne wrota
Od tego miejsca wędrówka prowadzi przez Dolinę Będkowską (właściwa nazwa Dolina Będkówki). Jest to jedna z najdłuższych dolinek podkrakowskich (w całości mierzy 7 km ), uznawana przez wielu za najpiękniejszą po dolinie Prądnika, szeroko rozlana, wysyła szereg odnóg. Spotkać w niej można niemal wszystkie elementy jurajskiego krajobrazu: skalne wąwozy i bramy, wywierzysko, grupy skalne o fantazyjnych kształtach, ostańce i jaskinie.
3.Sokolica – Prehistoryczne grodzisko
Sokolica to najwyższa skała wapienna na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej (70m). Na jej szczycie archeolodzy odkryli zabytki, które można podzielić na trzy kultury: neolitu, łużycką i grodziskową. Grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza uznawane jest za jedno z najciekawszych i najkunsztowniej umocnionych w dawnym państwie Wiślan.

4.Wodospad „Szum”- Pomnik przyrody
W pobliżu skały zwanej Iglicą, w gąszczu krzewów i drzew, wody potoku Będkówka tworzą największy w obrębie Dolinek Podkrakowskich wodospad naturalny.

5.Czarcie wrota – Stanowisko skalnicy gronkowej
Kilkadziesiąt metrów od naszego szlaku, podchodzimy leśną drogą do kolejnej skalnej bramy. „Tu według podania ludowego czarci wabią i mamią nierozważnych. Las, skały, urwiska powodują dzikość tajemniczą jakąś, która trwogą przejmuje i zaiste dziwny wytwarza nastrój”. Tu właśnie rośnie gatunek skalnicy gronkowej uznawanej za endemit.

6.Źródło Będkówki – Wywierzysko krasowe 
Główne źródło Będkówki, mające formę bijącego spod skały wywierzyska, tworzy pokaźny, malowniczy basen wodny, z którego wypływa wartki potok.

7.Jaskinia Nietoperzowa- Miejsce zamieszkania nietoperzy
Jest to największa na naszym szlaku jaskinia o długości 376 metrów. Nazwa jej pochodzi od zamieszkujących ją w dużej ilości nietoperzy. Jeśli chcesz zobaczyć te niezwykłe ssaki, udaj się do jaskini jesienią lub wczesną wiosną.
Atrakcyjność jaskini sprawiła, że już dwa razy stanowiła ona scenerię do filmów, w tym słynnego „Ogniem i mieczem”. Jaskinia Nietoperzowa jest również cennym stanowiskiem archeologicznym, a znaleziska z niej dały nazwę odrębnej „kulturze jerzmanowickiej”.

8.Łabajowa Skała – Punkt widokowy
Ostaniec skalny, na szczycie którego stoi krzyż postawiony podobno przez króla Jana III Sobieskiego, wracającego z odsieczy wiedeńskiej. Ze skały roztacza się piękny widok nie tylko na inne grupy skalne w kierunku północno – zachodnim, ale również, przy dobrej pogodzie, nawet na Tatry.

9.Las Krzemionka- Las mieszany i jego mieszkańcy
Ten fragment szlaku prowadzi przez wzgórze porośnięte lasem mieszanym z przewagą w tej części dębu i buka. Jeśli zachowasz ciszę możesz usłyszeć głosy ptaków, licznie zamieszkujących ten teren.